icmpJen aby mne Prozretelnost uchranila pred prateli, s neprateli se uz vyporadam sam. -- Jindrich IV.